طلاق عسر و حرج


وكلاي ايران

         طلاق عسر و حرج

بازدید : <~PostViwe~>    1398/2/27     ۱۷    iranlawyer

طلاق عسر و حرج

بحث عسر و حرج زنان يكي از مباحث مهم دادگاه خانواده است كه به طلاق عسر و حرج معروف است. هر چيزي كه موجبات مشقت و تنگدستي زوجه را در زندگي فراهم نمايد عسر و حرج محسوب مي شود و مي تواند موجبات طلاق عسر و حرج را براي زوجه فراهم كند. عسر و حرج يك امر كلي است و نمي توان براي آن مصاديقي تعيين كرد. بنابراين مواردي كه دادگاه ها تشخيص بدهند از موارد عسر و حرج به حساب مي‌آيد.

     ادامهـ مطلبـ         

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     كميسيون ماده 100 شهرداري
    الزام به تنظيم سند رسمي
    خلع يد
    وكيل پايه يك دادگستري
    انحصار وراثت
    فروش مال غير
    تصرف عدواني
    اجرا گذاشتن مهريه
    طلاق عسر و حرج
    نفقه زن

منو

درباره ما